education Apps for android

Baby Phone Nursery Rhymes
Baby Phone Nursery Rhymes
Baby Phone Nursery Rhymes teaches children recognition of Numbers, Animal Names and Nursery Rhymes with lots of fun.
Baby Phone is a fantastic educational game aimed at babies 6 months and up to learn numbers, animal sounds, nusery rhymes, lullabies and musical notes while having fun playing

Baby Phone Nursery Rhymes application offers different animal sounds, numbers and 6 Nursery Short Rhymes that’s why we can also says that “baby toy phone”.

Baby Phone Nursery Rhymes Features:
✔ DIFFERENT ANIMAL SOUNDS: Every tap of an animal, they will hear the name of the animal.
✔ Many animals sound available including Cat, Cow, Dog, Duck, Buster, Owl, Tiger, Lion, Elephant, Hourse, Sheep, Zebra
✔ NUMBERS FROM 0-9: Every tap on a number, they will hear that numbers from 0-9!
✔ Cute colorful graphics to impress every kids!
✔ Calling an animal with dial button!
✔ Different Popular Rhymes for Kids

Offline application contains collection of children's songs which is an application for educating children with songs that are age-appropriate for shaping the children character’s.

Baby Phone Nursery Rhymes Included:
★ ABC Song
★ Five Little Ducks
★ Twinkle Twinkle Little Star
★ Old Macdonald Had a Farm
★ Alphabet Song
★ Jingle bells rhyme
★ Good night rhymes
★ Old macdonald's farm rhyme
★ Row Row Row Your Boat
★ Nursery Rhymes Twinkle Twinkle Little Star Poem

Your infant will love to learn nursery rhymes and lullabies with this game. Bring your smartphone to your kid and see how he enjoy with the phone.
The game is designed for children of kindergarten age.
Baby Phone will keep your baby entertained with nursery rhymes and funny cartoons to play with.

Copyright whole song and the lyrics on this application is the property of creators, musicians and music labels are concerned. I
f you are the copyright holder of the songs on this application and do not want your song is displayed , please contact us by email developer/ developer and tell us about your ownership status over the song.
We will immediately remove songs or lyrics. We apologize if there are errors on this application. Hopefully this application is useful for the children education.

Your baby will curious to play this My Baby Phone Free Game.
Let's Play and Have Fun!
new
Vietnamese English Dictionary - Tu Dien Anh Viet
Vietnamese English Dictionary - Tu Dien Anh Viet
Dictionary (Package Name: com.ppclink.android.tudienanhviet2016) is developed by PPCLINK Mobile and the latest version of Vietnamese English Dictionary - Tu Dien Anh Viet 3.8 was updated on June 26, 2020. Vietnamese English Dictionary - Tu Dien Anh Viet is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Vietnamese English Dictionary - Tu Dien Anh Viet and find 83 alternative apps to Vietnamese English Dictionary - Tu Dien Anh Viet on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.4+ on apkmc or Google Play. All APK / XAPK files on apkmc.com are original and 100% safe with fast download.The leading and offline English Vietnamese Dictionary, Vietnamese English Dictionary, English Vietnamese Translator is now available for Android devices for FREE!
English Vietnamese English Dictionary & Translator is a comprehensive and innovative Dictionary for iPhone/iPad/iPod touch with easy-to-use interface, quality contents, advanced search functionality and native pronunciation for English words. Various dictionaries are integrated with more than up-to-date 700,000 words which is ideal for those who need a comprehensive and authoritative dictionary to learn English, learn Vietnamese, work, travel or use at home!
Our app highlights:
► Comprehensive and qualified contents and data:
• Thousands of carefully built and designed daily phrases and meanings for daily conversation.
• Flashcard games with selected important words for TOEIC,IELTS,etc.
• Idiom dictionary with 2,800 entries
• Daily updated Listening Practice to practice your listening and advance your vocabulary
► Advanced functions
• Offline mode allows you to look up words without internet connection.
• Audio pronunciation to find out how to pronounce the words in both English and Vietnamese.
• Translate online for 36 languages
• Saved words to custom your own vocabulary list for review
• Recent words to review looked-up words.
• Quick link for synonyms, antonyms,...
• Comprehensive content by many built-in & online dictionaries
► Built-in dictionary:
• English Vietnamese dictionary with 387,000 entries
• Vietnamese English dictionary with 42,122 entries
• Vietnamese Vietnamese dictionary with 30,155 entries
• Full WordNet 3.0 with 200,000 entries, 3.5 million words and 1.7 million links
• Thesaurus Synonym dictionary with 20,000 entries
• SAT Vocabulary, TOEFL vocabulary, TOEIC vocabulary, IELTS Vocabulary.
► Smart Searching
• Spell-check for English keywords
• Keyword lookup to search within compound words and phrases.
► Note: The dictionary does not required an internet connection except online dictionaries and Online translation.
CONTACT US: If you have any questions, feedbacks or suggestions, please contact us directly at [email protected] Your feedback is worth millions to us!
============================
Tu Dien Anh Viet; Tu Dien Viet Anh offline hàng đầu cho thiết bị Android!
Từ điển Anh Việt Anh là bộ từ điển hoàn hảo với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, nội dung chất lượng, chức năng tìm kiếm nâng cao và phát âm chuẩn cho tiếng Anh. Nhiều loại từ điển khác nhau được tích hợp với hơn 700.000 từ cập nhật, lý tưởng cho những ai cần một từ điển toàn diện để học tiếng Anh, học tiếng Việt, làm việc, du lịch hoặc sử dụng ở nhà!
CHỨC NĂNG NỔI BẬT của Tu Dien Anh Viet:
► Nội dung và dữ liệu chất lượng:
• Hàng ngàn cụm từ Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày được biên soạn một cách cẩn thận.
• Trò chơi học từ vựng phổ biến ôn thi TOEIC, IELTS,....
• Từ điển Thành ngữ với 2.800 mục từ.
• Học tiếng anh giao tiếp với đầy đủ 12 chủ đề.
• Listening - luyện nghe tiếng Anh được lựa chọn và cập nhật hàng ngày giúp bạn thực hành nghe và nâng cao vốn từ vựng.
► Các chức năng tiện ích:
• Chế độ offline cho phép bạn tìm kiếm các từ mà không cần kết nối mạng.
• Phát âm âm thanh chuẩn giọng bản ngữ với phát âm các từ tiếng Anh và tiếng Việt.
• Hỗ trợ dịch tiếng Anh cho 36 ngôn ngữ.
• Lưu các từ vựng yêu thích để ôn tập lại.
• Lịch sử tra từ để tìm kiếm các từ tra gần đây.
• Liên kết nhanh từ đồng nghĩa, trái nghĩa,...
► Tích hợp nhiều loại từ điển:
• Tu dien Anh Viet với 387.000 mục từ.
• Tu dien Viet Anh với 42.122 mục từ.
• Từ điển Việt Việt với 30.155 mục từ
• Trọn bộ từ điển Anh Anh Wordnet 3.0 với 200.000 mục từ.
• Từ điển Đồng nghĩa - Trái nghĩa với 20.000 mục từ.
• Danh sách từ vựng SAT, từ vựng TOEFL, từ vựng IELTS, từ vựng TOEIC.
► Tìm kiếm thông minh.
• Vừa nhập vừa tìm, liệt kê kết quả
• Kiểm tra chính tả cho các từ khóa tiếng Anh
• Tra cứu từ khóa để tìm kiếm các từ ghép và cụm từ.
new
핑크퐁 TV : 아기상어 동요동화
핑크퐁 TV : 아기상어 동요동화
핑크퐁 TV : 아기상어 동요동화 (Package Name: kr.co.smartstudy.pinkfongtv.ko_android_googlemarket) is developed by SMARTSTUDY PINKFONG and the latest version of 핑크퐁 TV : 아기상어 동요동화 1029 was updated on June 26, 2020. 핑크퐁 TV : 아기상어 동요동화 is in the category of Education. You can check all apps from the developer of 핑크퐁 TV : 아기상어 동요동화 and find 33 alternative apps to 핑크퐁 TV : 아기상어 동요동화 on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.1+ on apkmc or Google Play. All APK / XAPK files on apkmc.com are original and 100% safe with fast download.★아기상어 손씻기송 따라 부르면서 손씻기 연습해요!★
어린이들이 좋아하는 노래와 애니메이션 모두 [핑크퐁TV앱] 하나로 해결하세요!
핑크퐁과 아기상어, 원더스타 호기, 코코몽, 뽀로로, 페파피그, 옥토넛 등 다양한 캐릭터들을 모두 만나보실 수 있어요!
다양한 동요와 동화를 시청하며 즐거움과 배움, 동시에 추구해보세요.
▶ 약 12,000편 이상의 인기 키즈 콘텐츠 제공
- "생활습관" "한글 가나다" "동물동요" "ABC" 등 다양한 주제들로 구성되어 있어서, 원하는 곡들을 매주 새롭게 만나보실 수 있습니다.
- 자녀가 영상을 시청하는 시간을 10 ~ 60분 단위로 설정하여 시청할 시간을 약속할 수 있도록 도와줍니다.
- 인터넷 없이 언제, 어디서나 시청하세요.
▶ 광고 없는 안전한 환경
- 핑크퐁TV앱에는 유해한 광고가 없어 어린이들에게 100% 안전한 환경을 제공합니다.
- 영상을 보는 도중에 화면을 눌러도 멈추거나 이동하지 않도록 화면 잠금 장치를 사용하실 수 있습니다.
- 원하지 않는 결제를 방지하기 위해 키즈락 시스템을 통해 부모님 확인을 하고 있습니다.
▶ 아이들이 좋아하는 영상 모두 한 앱으로!
- 핑크퐁 상어가족 동요, 동화: 동물동요, 숫자, 가나다, 생활습관, 원더스타, ABC 영어 등
- 핑크퐁 홈스쿨: 우리 아이성장에 필요한 6대 발달영역으로 구성된 12개월 프로그램
- 국내외 인기 애니메이션: 코코몽, 옥토넛, 뽀로로, 페파피그, 시크릿쥬쥬, 바다나무 등
▶ 놀이와 학습, 동시 추구!
- 춤추며 배우는 한글, 노래하며 외우는 영어 등 즐겁게 교육적인 콘텐츠를 마음껏 즐길 수 있습니다.
- 아이들을 걱정없이 핑크퐁TV앱에 맡기세요. 육아가 더더욱 쉽고 즐겁답니다~
▶구독 안내
- 무료 영상과 미리보기 기능으로 우리 아이에게 보여줄 영상을 먼저 확인하세요.
- 월 정기구독으로 편하게 이용하세요.
- 앱 내 모든 기능과 영상을 무제한으로 자유롭게 이용할 수 있습니다. 기본적으로 7일 무료체험기간을 제공합니다. 무료로 자유롭게 체험해 보세요.
접근권한 안내
※ 2017년 3월 23일부로 시행된 정보통신망법 제 22조의2(접근권한에 대한 동의)에 준수하여 앱 서비스 이용 시 꼭 필요한 접근권한을 아래와 같이 안내드립니다.
※ 각 권한은 고객님의 세부적인 개인정보 수집이 아닌 앱 이용 시, 기능 활성화를 위해 요청하고 있습니다.
※ 선택적 접근 권한의 경우 허용에 동의하지 않으셔도 앱 사용이 가능합니다.
[필수적 접근 권한]
기기 및 앱기록: 앱 상태(버전) 확인을 위해 접근합니다.
통신 기록 및 WIFI연결 정보: 최초 실행 시 , 앱 사용 최적화 및 네트워크 연결을 체크합니다.
[선택적 접근 권한]
카메라: QR 코드 인식을 위해 이 기능에 접근합니다.
사진/영상/파일: 사진 또는 영상 컨텐츠를 저장하거나 불러오도록 이 기능에 접근합니다.
[접근권한 철회 방법]
▶︎ 안드로이드 6.0 이상 : 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근 권한 동의 또는 철회 선택
▶︎ 안드로이드 6.0 미만 : 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나 앱을 삭제
※ 안드로이드 6.0 미만 버전의 경우, 항목에 대한 개별동의가 불가능하므로, 모든 항목에 대하여 필수 접근 동의를 받고 있으며, 위의 방법으로 접근 권한을 철회 할 수 있습니다.
※ 모든 영상은 정식 라이선스 계약을 통해 서비스하고 있습니다.
※ 핑크퐁TV는 안드로이드 폰과 태블릿, 안드로이드TV 모두에 최적화되어 있습니다.
※ 안드로이드 웨어를 지원합니다. 원하는 영상 채널을 음성으로 검색하여 감상하실 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
서울시 서초구 명달로94 5층 스마트스터디 (02-3470-6941)
앱 이용/결제 문의 : [email protected] (하단 [이메일보내기 버튼])
*메일로 문의해주시면 평일 기준 2일 이내에 답변드리겠습니다.
----
개발자 연락처 :
서울시 서초구 명달로94 5층 스마트스터디 (02-3470-6941)
앱 이용/결제 문의 : [email protected] (하단 [이메일보내기 버튼])
*메일로 문의해주시면 평일 기준 2일 이내에 답변드리겠습니다.
new
UNIASSELVI LEO APP
UNIASSELVI LEO APP
UNIASSELVI LEO APP (Package Name: com.uniasselvi.leonardo) is developed by UNIASSELVI LABS and the latest version of UNIASSELVI LEO APP 2.0.8 was updated on June 26, 2020. UNIASSELVI LEO APP is in the category of Education. You can check all apps from the developer of UNIASSELVI LEO APP and find 48 alternative apps to UNIASSELVI LEO APP on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 5.0+ on apkmc or Google Play. All APK / XAPK files on apkmc.com are original and 100% safe with fast download.Através do aplicativo Uniasselvi LEO APP você terá acesso aos serviços Uniasselvi como:
- Lançamento de notas e médias
- Visualização de títulos e linha digitável
- Troca da foto do perfil
- Simulação de média
- Verificar frequência (Graduação Presencial)
- Atendimento (Graduação Presencial e EAD)
- Recebimento de Push Notification com notas
Para acessar o aplicativo basta utilizar seu CPF e a SENHA do AVA*.
Caso não tenha conhecimento de sua senha a mesma deve ser alterada/recuperada diretamente Leo App ou no AVA*.
* AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem - https://login.uniasselvi.com.br
new
English for Business BEP - Listening & Vocabulary
English for Business BEP - Listening & Vocabulary
English for Business BEP - Listening & Vocabulary (Package Name: com.business.english.pod.droid) is developed by Business English Pod Ltd. and the latest version of English for Business BEP - Listening & Vocabulary 1.2 was updated on June 25, 2020. English for Business BEP - Listening & Vocabulary is in the category of Education. You can check all apps from the developer of English for Business BEP - Listening & Vocabulary and find 97 alternative apps to English for Business BEP - Listening & Vocabulary on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 6.0+ on apkmc or Google Play. All APK / XAPK files on apkmc.com are original and 100% safe with fast download.Learn English for business with your favorite English listening lessons from Business English Pod! Boost your English vocabulary and learn English idioms with our vocabulary builder lessons. Improve your English speaking and listening skills with our advanced English lessons.
Do you use English for business and work? Learning English with Business English Pod is simple and effective.
⭐ Learn business English with 400+ lessons
⭐ New English lessons added regularly
⭐ All the business English you need to succeed
Business English by BEP is a powerful English learning app packed with real business English for real business people. Learn English conversation skills, and vocabulary, English idioms, and more, with lessons on everything from meetings, presentations, negotiations to sales, job interviews and finance.
Over 400 lessons for learning English from the experts who brought you Business English Pod, the world’s most popular business English podcast with over 100 million lessons downloaded.
Here’s what you get:
✔️ Access your lessons online or offline – just download the lesson listening files you want to study offline.
✔️ Lessons on meetings, interviews, English vocabulary, telephone calls, presentations, negotiations, English idioms and more.
✔️ New lessons added every week to keep motivated.
✔️ Hours of top-quality audio and video English lessons (free to download).
✔️ Lots of free lesson transcripts to get you started.
Here’s how it works:
💡 Listen and find out how to learn English conversation that you can use for your job or work.
💡 Business English vocabulary builder - Improve English listening and conversation skills with clear explanations and lots of examples.
💡 Practice business English as it is used in everyday conversations.
💡 Study the transcript as you listen - sync to audio using the time codes in the transcripts.
💡 Download and save MP3 and video lessons for offline learning.
💡 Pay as you learn – buy only the lessons transcripts you need (the MP3s and videos are always free to listen to and download).
💡 Access your lessons anywhere, anytime.
The Business English App gives you access to a great variety of different lessons for learning English. Try Video Vocab to learn useful English vocabulary for business and technical topics. Listen to Skills 360 for advice on everything from using the telephone to high-level negotiations.
Tune in to Business English News for a look at the latest business developments and learn advanced English vocabulary. Use our core Business English Pod (BEP) lessons to study real-world situations, English conversations skills, vocabulary and English idioms.
Everything that has made BEP so popular for learning English for business is integrated into this mobile app. Our lessons use an effective format that helps you remember what you learn and improve your English listening and conversation skills.
It starts with an introduction that tells you about the lesson topic and situation discussed in the upcoming dialog. After the introduction, you will listen to the dialog, which is a natural example of a business conversation.
The "debrief" section will follow, where a teacher takes you through the English conversation step-by-step and explains what the speakers are saying, why they are saying it and other ways to express similar ideas in English.
Finally, in the "practice" session, you get the chance to use the language you learned.
The Business English App is brought to you by BusinessEnglishPod, a leading developer of mobile learning for business English since 2006. We are the go-to business English source for English teachers, schools, companies, and individual English learners. 100,000 monthly users from over 180 countries can’t be wrong.
Download our app and start learning English for business - Improve your business vocabulary and knowledge of English idioms, listening & conversation!
new
Learn Thai - 15,000 Words
Learn Thai - 15,000 Words
FunEasyLearn (Package Name: com.funeasylearn.thai) is developed by FunEasyLearn and the latest version of Learn Thai - 15,000 Words 6.1.7 was updated on June 25, 2020. Learn Thai - 15,000 Words is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Learn Thai - 15,000 Words and find 44 alternative apps to Learn Thai - 15,000 Words on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 5.0+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.Learn Thai from 61 native languages, for free & offline, with FunEasyLearn.
Learn to READ 📖 WRITE ✍ and SPEAK Thai 💬 from:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Azerbaijani, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino Tagalog, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Kazakh, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese and other languages.
Discover the fun & easy way to learn all the reading rules, all the words you’ll ever need and all the useful phrases in the Thai language.
🚀 Contents
6000 Thai words (constantly growing): the most common nouns, verbs, adjectives, adverbs, etc., categorized into 10 levels and 200 topics;
1,250 Thai phrases (frequently used): the most important phrases for daily conversations and travelling, categorized into 7 levels and 120 topics.
Enhance your vocabulary by learning words, sentences and expressions for beginner, intermediate and advanced learners.
🔔 Why learn Thai with FunEasyLearn?
FunEasyLearn reinvents language learning. Our team of linguists and teachers have developed a unique language learning strategy. The secret lies in combining an alphabet with all the reading rules, all the necessary words and a practical phrasebook into one app. This allows our users to read a word or phrase, pronounce it correctly, associate it with an illustration and practice it with listening, writing and speaking games.
🏆 Top features
Hand-drawn illustrations – memorize the new vocabulary faster with intuitive illustrations;
Professional audio recordings – listen to audios recorded by native speakers;
Detailed statistics – analyze your results and track your progress;
Review manager – review everything you learn;
Smart search – find quickly the words and phrases you need;
Hide what you know – hide what you already know;
Speech recognition – improve your pronunciation;
Offline – use the app anywhere in the world, with no internet connection.
💼 Thai for business
Get access to special Thai lessons created for your business. We provide specialized courses for taxi drivers, hotel & restaurant staffs, flight-attendants, shop-assistants, etc.
Thai for travelling
Learn how to book a hotel room, order a meal in a restaurant, ask for directions, carry out a conversation and speak confidently with the native speakers.
🙌 Thai for kids & adults
We adapt the contents depending on the age of the learner. Both you and your kid can learn Thai and have fun.
FunEasyLearn Free Subscription
Subscribe for FREE, with the flowers you earn while playing language learning games.
Learn Thai. Play for free. It’s fast & easy. 📴
📥 Download the FunEasyLearn Thai course right now!
Recommend the app to your friends and get a reward.
Rate us and write a review ⭐⭐⭐⭐⭐ It would mean a lot to our team!
Contact us:
https://www.FunEasyLearn.com/
new
NHK Easy Japanese News Reader - Simple & Useful
NHK Easy Japanese News Reader - Simple & Useful
NHK Easy Japanese News Reader - Simple & Useful (Package Name: com.aovill.language.e2l.ejn) is developed by AOVILL TEAM and the latest version of NHK Easy Japanese News Reader - Simple & Useful 13.14 was updated on June 25, 2020. NHK Easy Japanese News Reader - Simple & Useful is in the category of Education. You can check all apps from the developer of NHK Easy Japanese News Reader - Simple & Useful and find 76 alternative apps to NHK Easy Japanese News Reader - Simple & Useful on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.1+ on apkmc or Google Play. All APK / XAPK files on apkmc.com are original and 100% safe with fast download.This apps will suite with JLPT N4, N3 level.
This app lets you read and listen to daily news in a very simple Japanese.
It also show the reading (furigana) of Kanji as well as contains a list of new words with meanings in each news, or it will link to multiple dictionaries like English, Japanese, Chinese and Korean.
It now includes the movies which come along with the news.
With this app you can adjust font size for reading and setting to automatically play next/previous news when finish listening to once.
NEW FEATURES:
- Add normal version of the news (more difficult Japanese)
- Hide Furigana for each articles
- Link to dictionary of English, Chinese and Korean
- Favorite and download tab
KEY FEATURES:
*****************************************
- Easy to understand Japanese News
- Furigana for Kanji words in the news
- New words and meanings for each news
- Auto-play next/previous news
- Adjust Font Size for better reading
- Native reading voice
- Share the app with your friend
- Simple and Easy to use User Interface
- Support landscape mode
- Play in background
FEATURES in FULL VERSION:
- OFFLINE VIEW MODE: you can now download preferred article for offline view (without internet connection).
-> Reduce cost on 3G/4G connection
- Free of ads
*****************************************
Leave your comments and we will bring more convenience!!!
Thanks,
new
Skyeng — English online
Skyeng — English online
Skyeng — English online (Package Name: skyeng.words.prod) is developed by Skyeng – онлайн-школа английского языка and the latest version of Skyeng — English online 6.8.2 was updated on June 25, 2020. Skyeng — English online is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Skyeng — English online and find 106 alternative apps to Skyeng — English online on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 5.0+ on apkmc or Google Play. All APK / XAPK files on apkmc.com are original and 100% safe with fast download.Skyeng is an online school for learning English with a personal teacher.
Achieve your goal by studying interestingly and playfully, fulfilling engaging tasks and training your grammar, vocabulary, and pronunciation.
LESSONS ONE-ON-ONE
In Skyeng you work with a teacher, complete homework, chat and adjust the program for your needs.
SELF-STUDY
Use a selection of articles, videos with subtitles and a word training simulator that helps to remember the right lexicon for long.
STUDY WHEN YOU WANT
The app is synchronized with the web version of Skyeng, and you can plan and change the schedule yourself.
Skyeng is the biggest online school in Russia and Europe. Our students have completed almost six million lessons.
Install the app and sign up for the first free lesson.
new
Unibuddy
Unibuddy
Unibuddy (Package Name: com.unibuddy) is developed by Unibuddy and the latest version of Unibuddy 1.14.1 was updated on June 25, 2020. Unibuddy is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Unibuddy and find 87 alternative apps to Unibuddy on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.1+ on apkmc or Google Play. All APK / XAPK files on apkmc.com are original and 100% safe with fast download.On the Unibuddy app, you can keep track of your conversations and read blogs by student ambassadors. You will also receive handy push notifications when you receive a new message.
Once you have received an invitation to sign up on Unibuddy, you can download, log in and start chatting!
new
English Vocabulary
English Vocabulary
English Vocabulary (Package Name: com.talkenglish.englishvocab) is developed by TalkEnglish and the latest version of English Vocabulary 2.2.0 was updated on June 24, 2020. English Vocabulary is in the category of Education. You can check all apps from the developer of English Vocabulary and find 87 alternative apps to English Vocabulary on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.1+ on apkmc or Google Play. All APK / XAPK files on apkmc.com are original and 100% safe with fast download.English Vocabulary will help you learn the top 2000 English vocabulary words.
Do you have any of these problems?
There are so many English words. I don't know which words to study!
I know the meaning of words, but I don't know how to use them in sentences!
Even if I study, I keep forgetting the words. How do I remember them?
We solved all of these problems to help you learn how to speak English using frequently used words.
- 2248 most frequently used words and the definition
- example sentences grouped in an organized way
- audio files from four different voice professionals
- audio files for listening
- audio files for speaking practice
- hundreds of quizzes and answers
- report card to track your scores
- self record tool to help you compare how you sound with a native English speaker
Learning the top 2000 words in English will give you a solid foundation that will improve your reading, speaking, and listening.
new
Learn to Speak English
Learn to Speak English
Learn to Speak English (Package Name: talkenglish.com.standard) is developed by TalkEnglish and the latest version of Learn to Speak English 2.4.8 was updated on June 24, 2020. Learn to Speak English is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Learn to Speak English and find 161 alternative apps to Learn to Speak English on Android. Learn to Speak English is listed in Must-Have Apps to Learn a Language. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.1+ on apkmc or Google Play. All APK / XAPK files on apkmc.com are original and 100% safe with fast download.Talk English Standard is the official Free TalkEnglish.com Android App. There are over 900 lessons and 8,000 audio files to help you learn how to speak English fluently. Most lessons contain clickable sentences that you can click to listen to a native English speaker say that sentence. Each lesson page also has a self record tool. You can record your own voice reading that sentence and compare it with the audio file from the native English speaker.
If you want to learn how to speak English fluently, this app will help you achieve your goal.
Features and functionality:
- Click, listen, and repeat functionality
- Record and play back tool
- Interactive conversation practice lessons
- Hundreds of real life scenarios such as movies, sports, shopping, college life, pets, working, and many more.
- Book mark lessons / Manage favorite lessons feature
- Share feature
- Lesson Search
English categories consist of:
- English Basics
- Regular Daily English
- Business English
- Travel English
- Interview English
- Idioms and Phrases
- Listening Lessons
- Pronunciation Lessons
- English Grammar Basics
- Top 2000 English speaking Vocabulary word list
Everything you need to help you learn English speaking is available in one FREE app.
new
Learn English - 15,000 Words
Learn English - 15,000 Words
FunEasyLearn (Package Name: com.funeasylearn.english) is developed by FunEasyLearn and the latest version of Learn English - 15,000 Words 6.1.7 was updated on June 24, 2020. Learn English - 15,000 Words is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Learn English - 15,000 Words and find 96 alternative apps to Learn English - 15,000 Words on Android. Learn English - 15,000 Words is listed in Top 10 Apps for TOEFL Test. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 5.0+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.Learn English from 61 native languages, for free & offline, with FunEasyLearn.
Learn to READ 📖 WRITE ✍ and SPEAK English 💬 from:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Azerbaijani, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino Tagalog, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Kazakh, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese and other languages.
Discover the fun & easy way to learn all the reading rules, all the words you’ll ever need and all the useful phrases in the English language.
🚀 Contents
6000 English words (constantly growing): the most common nouns, verbs, adjectives, adverbs, etc., categorized into 10 levels and 200 topics;
5,000 English phrases (frequently used): the most important phrases for daily conversations and travelling, categorized into 7 levels and 120 topics.
Enhance your vocabulary by learning words, sentences and expressions for beginner, intermediate and advanced learners.
🔔 Why learn English with FunEasyLearn?
FunEasyLearn reinvents language learning. Our team of linguists and teachers have developed a unique language learning strategy. The secret lies in combining an alphabet with all the reading rules, all the necessary words and a practical phrasebook into one app. This allows our users to read a word or phrase, pronounce it correctly, associate it with an illustration and practice it with listening, writing and speaking games.
🏆 Top features
Hand-drawn illustrations – memorize the new vocabulary faster with intuitive illustrations;
Professional audio recordings – listen to audios recorded by native speakers;
Detailed statistics – analyze your results and track your progress;
Review manager – review everything you learn;
Smart search – find quickly the words and phrases you need;
Hide what you know – hide what you already know;
Speech recognition – improve your pronunciation;
Offline – use the app anywhere in the world, with no internet connection.
💼 English for business
Get access to special English lessons created for your business. We provide specialized courses for taxi drivers, hotel & restaurant staffs, flight-attendants, shop-assistants, etc.
English for travelling
Learn how to book a hotel room, order a meal in a restaurant, ask for directions, carry out a conversation and speak confidently with the native speakers.
🙌 English for kids & adults
We adapt the contents depending on the age of the learner. Both you and your kid can learn English and have fun.
FunEasyLearn Free Subscription
Subscribe for FREE, with the flowers you earn while playing language learning games.
Learn English. Play for free. It’s fast & easy. 📴
📥 Download the FunEasyLearn English course right now!
Recommend the app to your friends and get a reward.
Rate us and write a review ⭐⭐⭐⭐⭐ It would mean a lot to our team!
Contact us:
https://www.FunEasyLearn.com/
new
Emergency Nurse Essentials
Emergency Nurse Essentials
Emergency Nurse Essentials (Package Name: com.hltcorp.emergencynursing) is developed by Higher Learning Technologies Inc and the latest version of Emergency Nurse Essentials 6.15.4790 was updated on June 23, 2020. Emergency Nurse Essentials is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Emergency Nurse Essentials and find 69 alternative apps to Emergency Nurse Essentials on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 5.0+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.Get a glance at emergency room life, and learn the fundamentals of emergency nursing! Emergency Nurse Essentials provides a comprehensive overview of the daily issues faced by ER nurses, like rapid stabilization and treatment of a broad range of injuries and illnesses. Don’t let the unique challenges of this field catch you off guard. Learn how to handle a fast-paced and unpredictable environment, disaster management, and end-of-life care – including trauma codes.
Emergency Nurse Essentials discusses the principles and concepts for the most common presentations every emergency room nurse needs to know including:
•Prehospital teams
•Air and ground transport
•Mechanism of injury concepts
•Pain management
•Vascular access and fluid replacement
•Systems approach to assessment
•Treating shock
•Triage systems
•Early response teams
•Advanced Life Support practice pearls
•Pediatric emergencies
•Obstetric emergencies
•Respiratory emergencies
•Intimate partner violence
•Behavioral health emergencies
•Substance Abuse and Overdose
•Poisoning
•Sexual Assault
•End of life care and ethical considerations
•Special Populations
•Diabetic emergencies
•Trauma
•Burns
•Carbon Monoxide poisoning
•Ocular emergencies
•Cardiac Arrest
•Stroke
•Malaria
•Suicide
•Head and spinal injuries
•Conditions for major body systems
•Wound management
•Mass Casualty management and triage
Emergency Nurse Essentials is loaded with easy-to-follow guidelines supported by clear and concise explanations highlighting the fundamentals of ER nursing. The tools provided will be invaluable for students and professionals with a desire to enter the field of Emergency Nursing.
Infographics and detailed tables cover critical care topics and the latest guidelines including:
•ACLS
•PALS
•Acid-base disorders
•Detailed focused assessments
•Oxygen therapy
•Airway management techniques
•Asthma management
•Arterial blood pressure
•Central venous access
•IO access
•Cannula flow rates
•Classifying shock
•Pediatric considerations
•EKGs and arrhythmias
•Acute coronary syndromes
•Increase intracranial pressure
•Seizures
•Brain hemorrhage
•PE
•Upper GI bleeding
•Acute kidney injury
•High-risk pregnancy
•Signs of drug overdose
•Alcohol content and signs of withdrawal
•RSV management
•Safe transfer
•Post Mortem Care
new
Learn Korean || Speak Korean (Offline) || Free
Learn Korean || Speak Korean (Offline) || Free
Learn Korean || Speak Korean (Offline) || Free (Package Name: com.rooh.learn_korean_new) is developed by Rooh Lyric and the latest version of Learn Korean || Speak Korean (Offline) || Free 1.8 was updated on June 23, 2020. Learn Korean || Speak Korean (Offline) || Free is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Learn Korean || Speak Korean (Offline) || Free and find 71 alternative apps to Learn Korean || Speak Korean (Offline) || Free on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.1+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.Learn Korean Phrasebook is an easy to use mobile Korean Phrasebook that will give visitors to Korea and those who are interested in learning Korean a good start in the language.
Learn Korean is recorded using native speaker and we have tried our best to be authentic in the pronunciation whilst ensuring it is easy to understand. Recommended app for tourists and business people visiting Korea.
Learn Korean Phrasebook contains over 1000 commonly-used Korean phrases and vocabularies for travelers and beginners in 18 categories.
+ Greetings
+ General Conversation
+ Numbers
+ Time and Date
+ Directions & Places
+ Transportation
+ Accommodation
+ Eating out
+ Shopping
+ Colours
+ Cities & Towns
+ Countries
+ Tourist & Attractions
+ Family
+ Dating <3
+ Emergency
+ Sickness
+ Tongue Twisters
native pronunciation
ALWAYS LEARN PHRASES, NOT INDIVIDUAL WORDS:
▶ Meaning: Phrases are easier to remember, because they have meaning, they paint a picture, they tell a story.
▶ Speed: When you learn phrases instead of a word, you're learning how to use that word correctly, and it’s much faster. When we're children, we learn with phrases, groups of words, not just one word by one word by one word. Word by word is slow.
▶ Pronunciation: In real life some groups of words are said as though it were a single word, in one breath-group, without pausing. If you stop to take a breath in the middle of the phrase, you are not saying it correctly, and you risk being misunderstood.
App completely OFFLINE. No require internet to learn
FREE
Search by Korean or English
Save your favorite sentences for review later
When you travel, business to Korea , don't forget this app
new
LearnMatch: Learn Languages
LearnMatch: Learn Languages
LearnMatch: Learn Languages (Package Name: net.learnmatch.app) is developed by Vision Education and the latest version of LearnMatch: Learn Languages 3.0.4.7 was updated on June 23, 2020. LearnMatch: Learn Languages is in the category of Education. You can check all apps from the developer of LearnMatch: Learn Languages and find 139 alternative apps to LearnMatch: Learn Languages on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 5.0+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.Your best language learning app and vocabulary trainer - with a clean, modern design and an incredible fun factor and even free to a certain extent! Learn Match might even get you addicted to language learning! But that’s a good thing, right? Learn languages today with LearnMatch and Lino - your personal tutor. Try it out!
Learn Match is the perfect vocabulary trainer and app to learn languages if:
- You need to learn vocabulary for school/tests/exams. Get a higher grade at your next English language test! Learn English with Learn Match.
- You want to learn a new language from scratch. Bet you always wanted to know some Spanish for your holidays there, didn’t you? Learn Spanish with LearnMatch.
- You want to improve your already existing language skills. Why not improve your rusty German?
Convinced? Download it now and
Learn English
Learn German
Learn Spanish
Learn French
Learn Italian
Learn Portuguese
with our award-winning language learning app!
LearnMatch offers you:
- 6 learning languages: English, Spanish, German, French, Italian and Portuguese
- 35+ UI languages: use the app in your language by choosing between: Arabic, Armenian, Bulgarian, Catalan, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Croatian, Czech, Dutch, English, Farsi, French, German, Greek, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Kinyarwanda, Korean, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish (Argentina), Spanish (Mexico), Spanish (Spain), Swahili, Turkish, Ukrainian and Urdu.
- Personalised design: you can choose your own avatar. Usage is easy and fun – not only your brain but also your eyes will enjoy learning new vocabulary
- Personalized language learning: you can add whichever word you choose to LearnMatch – either from an online article or an email you are reading – even from Facebook. Just click on the word and build up your personal dictionary.
- Various exercise types: LearnMatch offers you many different exercise types – more than most other language learning apps. Learning vocabulary will never be boring again! Which language do you want to learn first?
- Play with friends in real time in a LiveMatch: challenge your friends to fun, interactive vocabulary games called LiveMatches – simply invite them via WhatsApp/Messenger/Email/text message. Language learning comes naturally when it’s embedded in a playful context. LiveMatch is the most amazing feature! Everyone loves LiveMatch. Challenge your friends now!
- Comprehensive dictionary: containing all the vocabulary from the app (+ unique bonus vocabulary for football professionals and fans) – ideal for looking up and learning new words. PLUS your own personal dictionary.
- Did you know that with LearnMatch you can not only learn vocabulary, , but also translate words you don’t know in another language. Try the LearnMatch translator.
LearnMatch is free to a certain extent. In-app purchases are available. If you choose to subscribe, you pay the price set for your country. The subscription is automatically renewed if it is not cancelled at least 24 hours before the end of the current subscription period. Your account will be debited within 24 hours before the end of the current subscription for the next term. The current term of in-app subscriptions cannot be terminated. You can deactivate the automatic renewal function at any time in the account settings.
new
Kerala PSC Repeating Questions
Kerala PSC Repeating Questions
Kerala PSC Repeating Questions (Package Name: mobmix.keralapscrepeatingquestions) is developed by Mobmix and the latest version of Kerala PSC Repeating Questions 1.31 was updated on June 23, 2020. Kerala PSC Repeating Questions is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Kerala PSC Repeating Questions and find 49 alternative apps to Kerala PSC Repeating Questions on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.1+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download."Kerala PSC Repeating Questions" is a useful application for people who are preparing for Kerala PSC Exams.
This app contains collection of malayalam Questions that are repeatedly asked in kerala psc exams,Espicially in LD Cleark exams.
This app contains malayalam questions from the category :
1. General Knowledge
2. General Science
3. History ( India, Kerala ,World )
4. Current Affairs
100% FREE APP.
new
Drops: Learn German. Speak German.
Drops: Learn German. Speak German.
Drops: Learn German. Speak German. (Package Name: com.languagedrops.drops.learn.learning.speak.language.german.words) is developed by Language Drops and the latest version of Drops: Learn German. Speak German. 34.66 was updated on June 22, 2020. Drops: Learn German. Speak German. is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Drops: Learn German. Speak German. and find 81 alternative apps to Drops: Learn German. Speak German. on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.4+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.What if 🇩🇪 German vocabulary learning would be a crazy fun game instead of boring memorisation drills? Drops makes language learning an effortless fun. Practical vocabulary is bound to your memories through beautiful graphics and quick mini-games.
The crazy part? You have only 5 mins per day. Might sound insane but works like charm! :)
These are the ingredients of the secret sauce:
👀 100% illustrated: Pictures directly carry the meaning - you don’t have to use your native language at all! No intermediary. Faster, more effective and of course more fun! :)
🏎 5 min sessions: limiting practice time sounds crazy but it it makes it incredibly addictive - which is cool thing for learning. The barrier of entry is close to zero so you can’t have any excuses: you’ll have 5 minutes even on the busiest day!
🕹 Effortless play: We know why games are fun and addictive and distilled the essence into Drops. The result is a truly immersive experience but it’s not waste of your time while you play because you build a valuable knowledge.
⚡Qucik: Keyboard typing is painfully slow. Welcome rapid swipes and taps! Trust us, you’ll need those extra seconds during the quick learning session ;)
🎯 Vocabulary only: Zero grammar, just handpicked practical words. That’s our focus and we do it extremely well. The app teaches the Korean “alphabet” Hangul (hangoul) too!
💁Forge a habit: Drops wants to make you language learning addict. Effectiveness is nothing without a well established habit. We help you build one!
We are extremely proud of our lovely word pronunciations by seasoned voice talents!
Drops is free for casual learners: more than 1700 words in 99 topics are all available for everyone. Hardcore language learners can subscribe for premium to progress faster with unlimited learning time. Subscriptions start from $2.99 / month.
🌍 Our goal is to empower people of the world via language knowledge by providing a special tool that utilizes the universal language we all speak: pictures.
p.s.: be careful, this app really can get you addicted to to language learning.
-----------------
😍 If you love Drops as much as we enjoyed building it, please leave us a review! :)
Questions? Contact us at [email protected]
new
Kipin School 4.0 - #BelajarDariRumah
Kipin School 4.0 - #BelajarDariRumah
Kipin School 4.0 - #BelajarDariRumah (Package Name: com.med.kipinschool) is developed by Mahoni Global, PT and the latest version of Kipin School 4.0 - #BelajarDariRumah 2.6.9 was updated on June 22, 2020. Kipin School 4.0 - #BelajarDariRumah is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Kipin School 4.0 - #BelajarDariRumah and find 50 alternative apps to Kipin School 4.0 - #BelajarDariRumah on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 5.0+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.Belajar Dari Rumah Tanpa Takut Kuota Habis
Kipin School 4.0, sebuah aplikasi edukasi yang merevolusi dunia pendidikan seiring lahirnya Revolusi Industri 4.0 dengan visi menjadikan distribusi konten pendidikan yang murah, merata dan efektif.
Kipin School 4.0 mendukung proses belajar sekolah sesuai kurikulum pemerintah Indonesia dengan mengisi konten-konten belajar : Buku Pelajaran Sekolah KTSP 2006 & K13, Video Pelajaran Kurikulum 2013, Latihan Soal, Bacaan Literasi dan Pra-sekolah
Skema belajar di Kipin School telah disusun secara sistematis, Pelajar belajar dengan membaca dan mengulas materi sekolah melalui buku pelajaran dari Kemdikbud, ulas materi sekolah K13 lebih dalam bersama Guru sesungguhnya yang berkualitas, jika materi sudah dikuasai, pelajar diperkenankan untuk berlatih dengan latihan soal-soal yang lengkap, bisa menjadi simulasi untuk menghadapi ulangan harian maupun ujian di sekolah, setelah usai belajar, kini giliran pelajar bersantai dengan hiburan ratusan bacaan literasi yang menarik seru dan bermanfaat bisa menambah wawasan pengetahuan dan moral budi pekerti.
Aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem Download & Go yang bisa buat Kamu menghemat kuota internet! Download semua materi hanya 1x saja, Kamu bisa BEBAS belajar kapanpun & dimanapun TANPA Kuota!
Ayo download & ajak teman-teman Kamu untuk belajar seru bersama Kipin School sekarang juga!
Ingin kontak kami? silahkan hubungi di:
Website: Kipinschool.id
Email: [email protected]
WA: 0811-3331-1999
new
Curso de ingles gratis - Nivel básico
Curso de ingles gratis - Nivel básico
Curso de ingles gratis - Nivel básico (Package Name: truatvl.com.cursodeingles) is developed by Truat'ss and the latest version of Curso de ingles gratis - Nivel básico 3.0.5 was updated on June 21, 2020. Curso de ingles gratis - Nivel básico is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Curso de ingles gratis - Nivel básico and find 78 alternative apps to Curso de ingles gratis - Nivel básico on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.2+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.En este curso GRATIS de introducción al idioma inglés, desarrollamos la teoría, los ejercicios y los sonidos del idioma inglés.El Curso de Inglés que nosotros les presenta está dirigido a toda aquella persona interesada en aprender inglés pero que disponga de un tiempo muy limitado para su aprendizaje.Este Curso permite al alumno aprender inglés de una manera fácil y divertida, dedicándole tan sólo unos minutos cada día, suficiente para ir progresando paulatinamente y llegar a alcanzar un sólido conocimiento de esta lengua. Este primer curso consta de 163 lecciones de inglés como puede ver en el índice de clases de inglésEste curso de inglés permite al alumno ir aprendiendo, de una manera gradual, un rico y variado vocabulario, con más de 3000 vocablos.
new
Learn Portuguese free for beginners
Learn Portuguese free for beginners
Learn Portuguese free for beginners (Package Name: com.gonliapps.learnportuguesefree.game) is developed by gonliapps and the latest version of Learn Portuguese free for beginners 3.6 was updated on June 21, 2020. Learn Portuguese free for beginners is in the category of Education. You can check all apps from the developer of Learn Portuguese free for beginners and find 95 alternative apps to Learn Portuguese free for beginners on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.1+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.How to Learn Portuguese! The Portuguese game for beginners 🇧🇷● Free● Offline
● Lessons and exercises to practice ( read, write and speak ) this language by yourself● 4 activities and exam - test for each topic.● 36 topics and 3 levelsBasic: Alphabet letters , Numbers , Colors , Verbs , Food …Intermediate: Week Days , Animals , Clothes , Body …Advanced : Sports , House , Christmas , Music , …500 words with image and audio , to study vocabulary Native Brazilian pronunciation ( Brazil )Learning Portuguese fast at home with our course in your mobile / tablet You will not need an Portuguese English translation or a dictionary anymore!Learn Spanish, English, Portuguese, French, German and Italian with our appsOne of the best games to learn languagesCopyright:IMPORTANT: We are owners and have copyright of all sounds wordsImages have been obtained under licensed Creative Commons CC0
new
Previous page 1 2 3 4 ... 18 Next